vinter_afterski_131024_DSC9370.jpg
Våra tjänster /

Man måste ha en tanke först!

Visst, vi kan sno ihop en kampanj, en frän banner eller iögonfallande annons. Men egentligen gör vi aldrig någon kommunikation utan att först ha tagit del av eller processat fram en underliggande strategi.

Vi måste helt enkelt få svar på de avgörande och grundläggande frågeställningarna för att kunna leverera relevanta kommunikationslösningar som bygger kundens önskade position. Vi jobbar alltid utifrån varumärkeskompassen. Vinter har lång erfarenhet av att arbeta med strategisk rådgivning till såväl stora koncerner, som offentlig sektor och mindre företag. Vi utvecklar varumärkesplattformar tillsammans med kunder och startar en resa för att sedan ta en önskad position på marknaden. Vi är vana att arbeta nära kunden som en partner och utveckla kundens affär med kommunikation som styrmedel.

Tjänsteområdet strategi omfattar: varumärkesplattformar och affärsplaner, affärsutveckling och vd-stöd, internkommunikation och kulturförändring samt utbildningar. 

Referenscase inom Strategi