Action.png (1)
Våra tjänster /

Låt oss få det gjort!

Vinter är actionhjältar, inte teoretiker. Vi tar kommandot och löser uppgiften. Levererar. Vi tror på symbolhandlingen. Vi tror på att vara sann mot produkten. Att leva det i vardagen.

Vi aktiverar kunden att leva varumärket och manifestera kommunikationen med konkret action. Vi har team som jobbar med att producera kommunikation för alla typer av kanaler på samtliga våra verksamhetsorter, i Luleå, Skellefteå Umeå och i Stockholm. Vi möter deadlines, men har egentligen omdefinierat våra projekt så att varje slutpunkt är en början på något nytt. Vi tänker life line, inte dead line. Vi ser merförsäljning och utveckling.

Tjänsteområde action omfattar: webbplatser, rörligt content, hantering av sociala media, texter, digitala annonser och annonser för print, PR, event och design av såväl fysiska miljöer som trycksaker.

Referenscase inom Action