Magnus+RN.png

Region Norrbotten? Why not?

Publicerad i:

Region Norrbotten har precis som många andra regioner stora utmaningar när det kommer till att rekrytera vårdpersonal. Detta har inneburit att man måste kika på andra att rekrytera från andra länder. Holland till exempel. För att locka människor från en av världens mest tätbebyggda område behövde man ett tydligt koncept och attraktiv kommunikationslösning.

 -   Det handlar väldigt mycket om att plantera en tanke hos de personer man träffar, speciellt när man ska rekrytera från ett annat land. Att få dem att känna att ”kanske är det nu vi ska ta steget?” Med konceptet #whynot som vi tagit fram tillsammans med Vinter tror jag att vi kommer att lyckas få både holländare och andra att vilja komma till Norrbotten, säger Grethe Gabrielsson, projektledare, Region Norrbotten.

Region Norrbotten är länets största arbetsgivare med 7500 medarbetare. Man bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kultur.

 -   Det känns riktigt bra att få vara med och bygga Region Norrbotten som en attraktiv arbetsgivare. Vi har gjort en liknande resa med LKAB, så vi vet att det går att få människor att flytta från andra länder till Norrbotten och Malmfälten, säger Magnus Ahlqvist, CD på Vinter.

 

Kampanjen #whynot börjar att användas på en mässa i Holland i mitten av februari.

Publicerat onsdag 7 februari, 2018