1-2.jpg

SAM ska förebygga ohälsa hos unga

Publicerad i:

Region Norrbotten har under tre år genomfört ett pilotprojekt som ska förebygga ohälsa hos unga. Vinter fick uppdraget att paketera resultaten så att de på ett mer lättsamt sätt kan spridas till alla som berörs.

Unga i hela landet mår allt sämre. Och det är framför allt de unga flickorna som mår sämst. Det visar både nationella undersökningar och den årliga undersökning som Region Norrbotten själva gör kring ungas hälsa och levnadsvanor.  
På uppdrag av länets politiker startade Region Norrbotten ett pilotprojekt som fick arbetsnamnet SAM, som står för samverka, agera, motivera. Projektet har under tre år testat olika metoder och arbetssätt som ska förebygga ohälsa hos unga. Men hur skulle resultateten och erfarenheterna som samlats på totalt 120 sidor rapport nå ut på ett bra sätt?Vinter fick uppdraget att paketera slutrapporten och utvärderingsrapporten i en populistisk form som kunde spridas i hela landet. Till kommuner, skolor och andra som jobbar med unga. Med korta texter, bildtexter och tydliga rubriker paketerade Vinter rapporterna som ett magasin med fokus på form, fotografiska bilder och normkritiska illustrationer. En lättläst produkt som kan leva vidare och som förhoppningsvis når alla som behöver ta del av de här kunskaperna. SAM har nu efter avslutat projekttid utvecklats till ett arbetssätt som kan användas i arbetet med unga Norrbotten.
– Det har varit intressant att leda och följa ett pilotprojekt under tre år och nu kunna se hur resultaten tas tillvara på och spridas i det som utvecklats vidare till SAM-modellen. Modellen sprids som en samlad verktygslåda av åtgärder som syftar till att stärka länets kommuner i arbetet med att främja barn och ungas psykiska hälsa. Vi behöver göra det här arbetet systematiskt och i nära samarbete och det tycks som att vi är på rätt bana nu, säger Linda Moestam, tidigare projektledare för pilotprojektet, nu sakkunnig inom områdena jämställdhet, jämlikhet och psykisk hälsa, Folkhälsocentrum, Region Norrbotten.Arbetsgrupp Vinter
Malin Hansegård, projektledare
Henrik Larsson, art director 
Britt-Marie Rauman Krohn, copywriter
Johan Lindström, illustratör 

 

Publicerat måndag 4 december, 2017