Afterski-11_retush_singel_2.jpg

Vad är vi – egentligen?

Publicerad i:

Våra kunder presenterar oss fortfarande som ”vår reklambyrå”.
Det är inte fel, förstås, även om det är länge sedan Reklamförbundet döpte om sig till Sveriges kommunikationsbyråer. Och även sedan vi byråer började prata om ”integrerade kommunikationsbyråer”. Idag är det allt mer sällan vi överhuvudtaget tar ordet ”reklam” i vår mun.
Men… Vad är vi då? Om vi nu inte skulle vara just en ”reklambyrå”. Vad är Vinter, egentligen!?

Det kan låta snurrigt att ställa sig den frågan, men den är viktig och central. Inte minst i en tid då hela vår bransch befinner sig i en avancerad förändring som sker i flera riktningar samtidigt.

  • Digitalisering
  • Realtidskommunikation
  • Mediehustänk hos kunderna
  • PR/content-utveckling
  • Sociala medier-strategier
  • Kommunikativt ledarskap
  • Upplevelsestyrd kommunikation

Och, samtidigt har hela frågan om ”marknadskommunikation” gått från att vara något som en marknadschef drev för att kampanja kring lanseringar, till att bli en affärskritisk fråga för ledning och styrelse. Kommunikation är inte längre ”reklam”, kommunikation är ett av de viktigaste styrmedlen för vilken organisation eller företagskoncern som helst. Dels internt, dels externt. En felaktig kommunikation kan få lika allvarliga konsekvenser på en marknad som ett haveri i fabriken. Det är ett faktum.

Alltså måste varje aktör rusta sig och träna sig. Det är den ena insikten. Och där blir vi som byrå snarare en strategisk sparringpartner åt ledningen. Inte längre bara kring kampanjande för produkter. Utan i vissa fall rent av i värderande och utvecklande av nya produkter, nya tjänster eller bred affärsutveckling som ska förflytta kunden på en marknad. Utifrån våra kunskaper om just marknaden och målgrupperna har vi utvecklats från ”reklamare” till någon slags seniora insiktskonsulter som kan ta rollen som just ett taktiskt bollplank tidigt i olika utvecklingsprocesser.

För det företag och organisationer gör har blivit väldigt mycket viktigare, det kommunicerar många gånger starkare än vad som sägs. Och, jo, helst ska det sitta ihop så det vi gör och säger synkroniserat stärker riktningen och rörelsen vi vill uppnå. Det är den andra insikten.
Och ja, det här sker redan. Vi gör ständigt olika workshops där vi inte bara reviderar grafiskt uttryck och kommunikationen utan allt mer även affärsplaner och grundläggande strategier för hela bolagets resa på en marknad. Vi får allt djupare förtroenden och allt mer avancerade frågeställningar.

Men okej, vad borde det då stå på mitt visitkort? Vad blir vi då för byrå?
Jag skulle säga att vi faktiskt är affärsutvecklare med kommunikation som verktyg.
Och, hur paketerar vi själva den här nya produkten och förmedlar att vi faktiskt säljer den här tjänsten?
Det här pratar vi om just nu. Tänker. Skriver. Ritar.
I en tid av förändring och rörelse är det enda som står fast insikten av att vi aldrig får stå still. Vi måste hela tiden följa med på resan och ständigt omformulera och bygga om oss själva.
Hela tiden ställa oss frågan: Vad är vi – egentligen?

kommunikation reklam strateg konsult seniorkonsult marknadskommunikation

Publicerat måndag 13 mars, 2017

Läs också: